• generatiemanager logo

  Wat is de generatiemanager?

  De generatiemanager is de naam van een website die zich sedert begin 2012 bezighoudt met het online beschikbaar stellen van informatie rondom het fenomeen van samenwerking tussen generaties binnen organisaties. De generatiemanager helpt u bij het versterken van het werkklimaat en resultaten. Met de generatiemanager verbetert u de inzetbaarheid van uw medewerkers maar ook wordt het verzuim minder. De generatiemanager leert leidinggevenden en medewerkers om te gaan met de verschillende wensen en verwachtingen van generaties. Ook kunt u bij de generatiemanager terecht voor kennis, inzicht en hulp bij de vraag: “Hoe kunnen de generaties elkaar versterken?” Daarnaast is de website ondersteunend voor organisaties die geïnteresseerd zijn in:

  • analyse van de aanwezige generatiekracht in de organisatie
  • een thematische bespreking van het thema in een werkoverleg
  • behandeling tijdens een gastcollege aan opleidingsinstituten
  • presentatie
  • generatiekwadranten
  • en last but not least deelname aan een workshop generatiemanagement.

  De focus van de workshop ligt in het verder versterken van de kwaliteit samenwerking maar dan specifiek vanuit de
  overeenkomsten en verschillen tussen medewerkers van verschillende generaties.

 • generatiemanager logo

  Wat kan de generatiemanager voor u en uw organisatie betekenen?

  De generatiemanager beschikt over experts op het vlak van Human resources die beschikken over een uitgebreide expertise en ervaring op het vlak van stimuleren van samenwerking. Hiertoe worden de volgende instrumenten ingezet:

  • De generatiereflector is een online vragenlijst die op een objectieve manier meet welke generaties in een team werken en inzicht biedt in de verschillende drijfveren van de onderscheiden generaties.
   De uitkomsten van de generatiereflector is input voor de workshop, maar kan ook worden gebruikt voor een bespreking van het onderwerp “Hoe werken generaties met elkaar samen in een team?”

  • Beeld -en film materiaal over generaties en hun kenmerken/eigenschappen

  • Artikelen rondom het fenomeen generaties en (samen)werken

  • Vakkundige opzet, uitvoering, begeleiding en evaluatie van de workshop
 • generatiemanager logo

  Wanneer is de generatiemanager succesvol?

  Dit is het geval wanneer op een organische en speelse manier meer begrip is voor de andere generaties dan de eigen. De generatiemanager wil een platform creëren voor managers en medewerkers dat leidt tot “Waar oude verhalen worden verteld en nieuwe ontstaan”.

 • generatiemanager logo

  Wat is bijzonder aan de naam en het logo van generatiemanager?

  Op het eerste gezicht eigenlijk niet zoveel. Er is gekozen voor generatiemanager om aan te geven dat samenwerking die gemanaged wordt leidt tot een betere samenwerking. Bijzonder is wel dat Robert Nijboer, de grafisch ontwerper van Oburon Design, tijdens de opstartfase duidelijk maakte dat er twee sleutelwoorden in generatiemanager zitten opgesloten namelijk era en age. Bijzonder in die zin dat generaties inderdaad van een bepaald tijdperk (era) zijn. De gemeenschappelijkheid zit in leeftijd (age).

  Het logo van de generatiemanager


  Het logo symboliseert de vier meest voorkomende generaties die met elkaar samenwerken in een organisatie.

Tot welke generatie behoor jij?

Klik het tijdvak aan waarin je geboren bent: