Wat is de generatiemanager?

De generatiemanager is de naam van een website die zich sedert begin 2012 bezighoudt met het online beschikbaar stellen van informatie rondom het fenomeen van samenwerking tussen generaties binnen organisaties. De generatiemanager helpt u bij het versterken van het werkklimaat en resultaten. Met de generatiemanager verbetert u de inzetbaarheid van uw medewerkers maar ook wordt het verzuim minder. De generatiemanager leert leidinggevenden en medewerkers om te gaan met de verschillende wensen en verwachtingen van generaties.  Ook kunt u bij de generatiemanager terecht voor kennis, inzicht en hulp bij de vraag: “Hoe kunnen de generaties elkaar versterken?” Daarnaast is de website ondersteunend voor organisaties die geïnteresseerd zijn in:

  • analyse van de aanwezige generatiekracht in de organisatie
  • een thematische bespreking van het thema in een werkoverleg
  • behandeling tijdens een gastcollege aan opleidingsinstituten
  • presentatie
  • generatiekwadranten
  • en last but not least deelname aan een workshop generatiemanagement.

De focus van de workshop ligt in het verder versterken van de kwaliteit samenwerking maar dan specifiek vanuit de overeenkomsten en verschillen tussen medewerkers van verschillende generaties.